Sprawa T-369/14: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2014 r. – Sequoia Capital Operations przeciwko OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)