Pisemne zapytanie E-001666/13 Zbigniew Ziobro (EFD) do Komisji. Metale ziem rzadkich