Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 3