Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 242, 09 październik 2009