Stanowisko Rady (UE) nr 4/2014 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach Przyjęte przez Radę w dniu 3 marca 2014 r.