Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 106, 24 kwiecień 2007