Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 293, 28 październik 2010