Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 356, 20 listopad 2012