Sprawa T-88/13 P: Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2015 r. – Z/Trybunał Sprawiedliwości (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Bezstronność Sądu do spraw Służby Publicznej — Wniosek o wyłączenie sędziego — Przeniesienie z urzędu — Interes służby — Zasada zgodności między grupą zaszeregowania a stanowiskiem — Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Postępowanie dyscyplinarne — Prawo do obrony)