Sprawa T-522/15: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2015 r. – CCPL i in./Komisja