Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/1693 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013