Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 216, 05 sierpień 2006