Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 128, 06 czerwiec 2009