Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 340, 16 listopad 2004