Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/587 z dnia 26 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salpicão de Melgaço (ChOG)]