/* */

Pisemne zapytanie E-009489/13 Marek Henryk Migalski (ECR) do Komisji. Porwanie córki białoruskiego opozycjonisty