Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 130, 18 maj 2006