Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 429, 21 grudnia 2015