Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.847/E-BOOKS – Sprawozdawca: Litwa