Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 11, 14 styczeń 2005