Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6828 – Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited) Tekst mający znaczenie dla EOG