Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 377, 27 grudzień 2006