Postanowienie Trybunału z dnia 5 października 1983 r.