Pisemne zapytanie E-007108/13 Michał Tomasz Kamiński (ECR) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – niski poziom bezpieczeństwa w chińskich zakładach pracy