Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 169, 29 czerwiec 2004