Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 grudnia 1988 r.