/* */

Wyrok Trybunału z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie E-26/13 – Republika Islandii przeciwko Atliemu Gunnarssonowi (Swobodny przepływ osób – art. 28 EOG – dyrektywa 2004/38/WE – dyrektywa 90/365/EWG – prawo pobytu – prawo do wyprowadzenia się z państwa pochodzenia – mniej korzystne opodatkowanie)