Pisemne zapytanie E-010610/13 Małgorzata Handzlik (PPE) do Komisji. Niewłaściwe wdrażanie dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych