Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1383/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 Tekst af relevans for EØS og for Schweiz