/* */

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7023 – Publicis/Omnicom) Tekst mający znaczenie dla EOG