Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.7023 – Publicis/Omnicom) Text s významem pro EHP