Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 143, 24 czerwiec 2009