Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 341, 18 grudnia 2013