2013/258/UE: Decyzja Rady z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Ministrów AKP-UE w odniesieniu do statusu Federalnej Republiki Somalii względem Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony