Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 164, 25 czerwiec 2008