Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 348, 24 grudzień 2008