Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 12, 15 styczeń 2008