Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 016, 21 styczeń 2014