Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 311, 26 listopad 2010