Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 160, 23 czerwiec 2005