Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 39, 13 luty 2008