Sprawa C-412/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 lutego 2013 r. w sprawie T-378/11 Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 19 lipca 2013 r. przez Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG