Sprawa C-392/12 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 marca 2013 r. — Fruit of the Loom, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Blueshore Management SA