Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 280, 22 października 2013