Pisemne zapytanie E-006171/13 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) do Komisji. Różnice w poziomie akcyzy pomiędzy UE a krajami Europy Wschodniej