Decyzja Rady (UE) 2015/1389 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej