Opinia Komitetu Regionów: „Uruchomienie wewnętrznego rynku energii”