Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 141, 09 czerwiec 2010