Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 3 września 2015 r. # iNET24 Holding AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Sprawa T-225/14. iNET24 Holding przeciwko OHIM (IDIRECT24) TITJUR