Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 232, 3 sierpień 2012